مقاله خوراك دام وطيوروآبزيان- تفاله مركبات – ويژگي ها و روش هاي آزمون

مقاله خوراك دام وطيور وآبزيان- تفاله مركبات – ويژگي ها و روش هاي آزمون

\n

مقدمه

\n

پرتقال , ليمو , گريپ فروت , نارنگي و نارنج از جمله مركباتي هستند كه به مقدار فراوان در شمال كشور و بعضي از استان هاي جنوبي كاشته مي شوند . بخشي از ميوه اين مركبات جهت توليد آب ميوه و كنسانتره و يا اسانس راهي كارخانه ها شده كه در حال حاضر تعداد زيادي كارخانه توليد آب ميوه و كنسانتره در كشور موجود است كه حدود ۴۵ تا ۶۵ درصد از اين مركبات را به صورت تفاله توليد مي كنند كه به علت رطوبت بالايي كه دارند به سرعت فاسد شده و سبب ايجاد آلودگي محيط زيست مي گردد . در صورتي كه اين مواد فرآيند شده و به صورت خشك تهيه گردد مي توان به عنوان خوراك دام از آنها استفاده نمود . تفاله مركبات داراي ارزش غذايي خوبي مي باشد و طبق تحقيقاتي كه انجام گرفته ارزش غذايي آن مشابه تفاله چغندر ولي با پروتيين كمتر است .

\n

تفاله مركبات يك منبع خوب انرژي براي نشخواركنندگان محسوب مي شود و به عنوان يك ماده رنگ دهنده به زرده تخم مرغ مي تواند در جيره مرغ هاي تخمگذار تا ميزان ۵ درصد استفاده شود . با استفاده از تفاله مركبات در جيره گاوهاي شيري علاوه بر افزايش توليد شير , ميزان چربي شير نيز افزايش مي يابد . بنابراين مي توان از اين ماده غذايي در خوراك دام و طيور و آبزيان استفاده نمود.

\n

 

\n

خوراك دام و طيور و آبزيان- تفاله مركبات – ويژگي ها و روش هاي آزمون

\n

 

\n

۱              هدف

\n

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي هاي فيزيكي, شيميايي , ميكروبي , اصول نمونه برداري , روش هاي آزمون , بسته بندي , نشانه گذاري و انبارداري تفاله مركبات بسته بندي شده در خوراك دام و طيور و آبزيان مي باشد.

\n

 

\n

يادآوري-       در مورد روش هاي آزمون چون در حال حاضر در كشور تفاله پرتقال و تفاله ليمو توليد مي شود بنابراين روش هاي آزمون فقط در مورد آنها صادق است .

\n

 

\n

۲              دامنه كاربرد

\n

اين استاندارد شامل انواع تفاله مركبات به صورت خشك بوده كه توسط واحدهاي توليدي صنعتي در شرايط استاندارد فني , تغذيه اي و بهداشتي توليد و عرضه مي گردد .

\n

 

\n

يادآوري-       تفاله مركبات مي تواند به صورت تك تك يا مخلوط باشد.

\n

 

\n

۳              مراجع الزامي

\n

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع شده است. بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود. در اين مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و يا تجديد نظر اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست. معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد امكان كاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديد نظرها ي الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و يا تجديد نظر آخرين چاپ و يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است.

\n

استفاده از مراجع زير براي كاربران اين استاندارد الزامي است.

\n

۱- ISO N941 : 2000 Animal feeding stuffs – Specification of test methods N.D.F and A.D.F .

\n

۲- ISO : 1999 Animal feeding stuffs determination of potassium and Sodium contents – Flame emission spectrometrie method .

\n

۳- ISO 6636 : 1983 fruits , vegetables and derived products determination of Zinc content part 3 .

\n

۴- استاندارد ملي ايران۳۲۱ :سال ۱۳۴۶ روش اندازه گيري مـقدار آب و مواد فرار در كنجاله دانه هاي روغني

\n

۵- استاندارد ملي ايران ۳۷۱۸ : سال ۱۳۷۵ روش تعيين پروتئين و مقدار ازت در خوراك دام

\n

۶- استاندارد ملي ايران ۴۱۵ : سال ۱۳۴۶ روش تعيين ميزان روغن در كنجاله ها

\n

۷- استاندارد ملي ايران ۵۲۰ : سال ۱۳۴۹ روش اندازه گيري فيبر در خوراك دام

\n

۸- استاندارد ملي ايران ۳۳۲ : سال ۱۳۴۶ روش اندازه گيري خاكستر كل كنجاله

\n

۹- استاندارد ملي ايران ۵۷۱ : سال ۱۳۴۹ روش اندازه گيري كلسيم در خوراك دام

\n

۱۰- استاندارد ملي ايران ۵۱۳ : سال ۱۳۶۷ روش اندازه گيري فسفر در خوراك دام و طيور

\n

۱۱- استاندارد ملي ايران۵۶۹ :سال ۱۳۴۸ روش اندازه گيري انيدريدسولفورو(گوگرد)در ميوه هاي خشك

\n

۱۲- استاندارد ملي ايران ۲۷۱۱ : ( تجديدنظر )سال ۱۳۸۱ روشهاي آزمون آفلاتوكسين Bو G در مواد غذائي

\n

۱۳- استاندارد ملي ايران ۵۹۲۵ : سال ۱۳۸۰ بيشينه روداري مايكوتوكسين ها در غذاي انسان و خوراك دام

\n

۱۴- استاندارد ملي ۲۹۹۹ : سال ۱۳۷۳ روش اندازه گيري مس در خوراك دام و طيور

\n

۱۵- استاندارد ملي ايران ۲۷۵۳ : سال ۱۳۷۳ روش اندازه گيري منگنز در خوراك دام به طريقه اسپكتروفتومتري

\n

۱۶- استاندارد ملي ايران ۳۹۰۹ : سال ۱۳۷۵  اندازه گيري سرب در ميوه و سبزي و فرآورده هاي آنها

\n

۱۷- استاندارد ملي ايران ۳۲۰۷ : سال ۱۳۸۱ ويژگيهاي بهداشتي و ميكروبيولوژيكي مواد اوليه تهيه خوراك دام و طيور

\n

۱۸- استاندارد ملي ايران ۵۲۷۲ : سال ۱۳۷۹ ميكروبيولوژي مواد غذائي و خوراك دام

\n

۱۹- استاندارد ملي ايران ۲۹۴۶ : سال ۱۳۷۳ روش آزمون و تشخيص اشريشياكلي

\n

۲۰- استاندارد ملي ايران ۱۸۱۰ : سال ۱۳۷۴ روش آزمون و تشخيص سالمونلا

\n

۲۱- استاندارد ملي ايران ۹۹۷ : سال ۱۳۷۳ روش آزمون كپك و مخمرها در مواد غذائي

\n

۲۲- استاندارد ملي ايران ۲۸۳۶ : سال ۱۳۷۳ روشهاي نمونــه برداري از فرآورده هـاي كشاورزي بسته بندي شده

\n

مقاله خوراك دام وطيور وآبزيان- تفاله مركبات – ويژگي ها و روش هاي آزمون

\n

نوشته مقاله خوراك دام وطيوروآبزيان- تفاله مركبات – ويژگي ها و روش هاي آزمون اولین بار در یک وی دو سایت خرید و فروش فایل پدیدار شد.

\r\nلطفا از لینک زیر دانلود کنید \r\n\r\nدانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>