طرح تولید ماشین آلات بسته بندي

مقدمه
\nمطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
\nاقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
\nبررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
\nسرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
\nگزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید ماشین آلات بسته بندي مواد غذائی
\nمیباشد. که در قالب متدولوژي علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق
\nمتدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم
\nروي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و
\nامکانات سخت افزاري و نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي
\nاقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با
\nاستفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در
\nجهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این
\nمطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
\nگزارش امکان سنجی مقدماتی
\nطرح تولید ماشین آلات بسته بندي
\nشهریور ۱۳۸۶
\nصفحه ۲
\n-۱ معرفی محصول
\n-۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک)
\nالف – تعریف بسته بندي
\nدر سال ۱۰۳۵ میلادي گفته شده است که فردي ایرانی به نام انصاري خراسانی سفري به
\nمصر نمود و او در آنجا مشاهده کرد که فروشندگان سبزیجات ، چاشنی ها و … را در کاغذ می
\nپیچند و به فروش می رسانند . این قدیمی ترین سند تاریخی در زمینه بسته بندي مواد غذائی
\nاست .
\nامروزه نقش بسته بندي در موفقیت فروش بر هیچ کس پوشیده نیست و بسته بندي خوب می
\nتواند موجب افزایش تحرك مدیران شده و سود زیادي را نصیب واحد تولید نماید . بسته بندي
\nسبب رساندن پیام کالاي بسته بندي شده به مصرف کننده است در عین حال بسته بندي موجب
\nافزایش طول عمر محتوي خود شده و جاذبه هاي تبلیغاتی را در رابطه با مصرف کننده و بویژه
\nدر مقابل کالاهاي رقیب بوجود می آورد بطور کلی زمانی بسته بندي را می توان موفق دانست
\nکه جاذبه هاي ذیل را دارا باشد :
\nجاذبه کلام ·
\nجاذبه طراحی ·
\nجاذبه حفظ و نگهداري محتوي ·
\nجاذبه کمیت و کیفیت مناسب ·
\nجاذبه تبلیغات ·
\nجاذبه قیمت ·
\nگزارش امکان سنجی مقدماتی
\nطرح تولید ماشین آلات بسته بندي
\nشهریور ۱۳۸۶
\nصفحه ۳
\nایجاد جاذبه هاي فوق الذکر در بسته بندي ، مستلزم استفاده از ماشین آلات مختلف می باشد
\nکه در این طرح هدف تولید بخشی از آن ها می باشد .
\nب- دستهبندي ماشین آلات مورد استفاده در فرایند بسته بندي
\nماشین آلات بسته بندي صنایع غذائی به گروه هاي مختلف تقسیم بندي می گردند که ذیلا به
\nآنها اشاره شده است .
\nماشین هاي شرینک پک ·
\nماشین هاي بسته بندي واکیوم اسکین ·
\nماشین بسته بندي ترموفرمینگ ·
\nماشین بسته بندي دوي پک ·
\nماشین بسته بندي تترا پک ·
\nماشین بسته بندي کارتن ·
\nماشین بسته بندي کیسه پلاستیک ·
\nماشین بسته بندي لفاف هاي کاغذ ·
\nماشین بسته بندي فویل ها ·
\nماشین بسته بندي استرچ ·
\nماشین بسته بندي فویل آلومینیوم ·
\nماشین هاي پرکن ( انواع پرکن شیشه ، بطري و ….. ) ·
\nماشین بسته بندي حبوبات ·
\nماشین بسته بندي قند ·
\n………… ·
\nگزارش امکان سنجی مقدماتی
\nطرح تولید ماشین آلات بسته بندي
\nشهریور ۱۳۸۶
\nصفحه ۴
\nدر اشکال زیر چند نمونه از این ماشین ها نشان داده شده است .
\nابعاد دستگاه:
\n۱۸۰ * ۱۴۰ * ۳۰۰
\nارتفاع * عرض * طول
\nبرق: ۱۲۰۰ وات ، ۳۸۰ ولت
\nP.E : نوع فیلم
\nتوضیحات: عمق دوخت ۳ میلی متر
\nقابلیت اتصال به خط تولید مجهز
\nبه چشم الکترونیک
\nاتوماتیک
\nابعاد دستگاه:
\n۱۷۰ * ۲۰۰ * ۳۰۰
\nارتفاع * عرض * طول
\nبرق: ۹۰۰۰ وات ، ۳۸۰ ولت
\nP.E : نوع فیلم
\nماشين شرينک پک
\nگزارش امکان سنجی مقدماتی
\nطرح تولید ماشین آلات بسته بندي
\nشهریور ۱۳۸۶
\nصفحه ۵
\nبطوریکه مطالب بالا نشان می دهد ، تنوع ماشین آلات مورد استفاده در صنعت بسته بندي
\nمواد غذائی بسیار بالا است . از اینرو معمولا ماشین سازان بر اساس توان فنی و مهندسی و
\nهمچنین حجم سرمایه گذاري ، گروهی از ماشین آلات را انتخاب و در ساخت آن فعالیت می
\nنمایند . در طرح حاضر گروه هاي زیر از ماشین آلات جهت تولید انتخاب شده است .
\nماشین بسته بندي شرینک پک ·
\nماشین بسته بندي استرچ ·
\nماشین بسته بندي حبوبات و مواد مشابه ·
\nISIC کد
\nمطابق طبقه بندي وزارت صنایع و معادن کد آیسیک ماشین آلات بسته بندي صنایع غذائی
\n۲۹۱۹۱۶۱۳ است .
\nماشين بسته بندي
\nانواع خشکبار
\nگزارش امکان سنجی مقدماتی
\nطرح تولید ماشین آلات بسته بندي
\nشهریور ۱۳۸۶
\nصفحه ۶
\n-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
\nماشین آلات بسته بندي صنایع غذائی در طبقهبندي کالایی وزارت بازرگانی، تحت همین
\nعنوان طبقه بندي شده و داراي شماره تعرفه ۸۴۲۲۴۰ است.
\n-۱-۳ شرایط واردات محصول
\nبا مراجعه به کتاب مقررات بازرگانی خارجی کشورمان ، محدویت خاصی براي واردات این
\nماشین آلات مشاهده نشده است . حقوق ورودي این اقلام ده درصد است .
\n-۱-۴ بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول
\nبا مراجعه به مستندات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، نتیجه گیري شده است که
\nاستاندارد ملی براي ماشین آلات بسته بندي صنایع غذائی تدوین نشده است .
\n-۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
\n-۱-۵-۱ بررسی قیمتهاي داخلی
\nماشین هاي بسته بندي داراي تنوع بسیار بالا می باشند همچنین هر کدام از آنها براي
\nکاربري خاصی طراحی و ساخته می شوند . بنابر قیمت این ماشین آلات پس از مشخصشدن
\nکلیه مشخصات فنی ، تجهیزات جانبی ، ظرفیت ، نوع محصول بسته بندي شونده و …. قابل تعیین
\nمی باشد و لذا می توان گفت که در حالت عمومی نمی توان قیمت خاصی را براي آنها ارائه کرد .
\nلیکن در اینجا به منظور ارائه تصویري از حدود قیمت هاي این ماشین آلات ، برآوردهاي
\nزیر صورت گرفته است .
\nگزارش امکان سنجی مقدماتی
\nطرح

\n

نوشته طرح تولید ماشین آلات بسته بندي اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

\r\nلطفا از لینک زیر دانلود کنید \r\n\r\nدانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>